Studiegids

nl en

Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van dit vak is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. Op college worden zeer diverse teksten behandeld zodat de student vertrouwd raakt met uiteenlopende stijlregisters. De werkwijze en de daaraan gekoppelde opdrachten lopen uiteen van zeer gedetailleerd woord-voor-woord vertalen tot het globaal (en schriftelijk) samenvatten van gelezen teksten.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Het gebruik van laptops, i-pads, mobiele telefoons en andere elektronica is tijdens college niet toegestaan, tenzij expliciet aangegeven door de docent.

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 26 uur
Toetsen en tentamens: 6 uur
Voorbereiding op colleges en tentamens: 118 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen.

  1. 6 korte schriftelijke toetsen over de stof uit de syllabus. Hiervan moeten er tenminste 5 worden gehaald waaronder de laatste. Deze toetsen worden beoordeeld met “voldoende” of “onvoldoende” en kunnen eventueel worden herkanst tijdens het mondelinge tentamen in juni (of de herkansing in augustus). Het gemiddelde van deze toetsen telt voor 50% mee voor het eindcijfer.
  2. een mondeling tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur naar keuze (juni, herkansing: augustus). Nog openstaande onderdelen uit (1) kunnen ook bij deze gelegenheid worden herkanst. Het tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur telt voor 50% mee voor het eindcijfer.

Alle onderdelen moeten met een “voldoende’ of tenminste een 5,5 zijn afgesloten. Er kan niet gecompenseerd worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Syllabus (op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
[Dr. S.Dekker](mailto: s.dekker@hum.leidenuniv.nl)

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing