Studiegids

nl en

Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

De 15 EC voor het studieverblijf in Sint-Petersburg worden toegekend wanneer het met succes is afgerond én het tentamen Taalverwerving Russisch 2 (
5642ITV2 – 5 EC) is behaald.
Het verblijf in Sint-Petersburg omvat een taalverwervingscursus van drie maanden aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in uitspraak, mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica, literatuur en vertalen.
Vanaf het begin van het tweede studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het Ruslandverblijf.

Studenten kunnen een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet naar Sint-Petersburg te gaan. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, wordt een thuisblijfprogramma voor de student opgesteld.

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Studielast

Totaal 420 uur (15 ec)
College 156 uur
Huiswerk 258 uur
Tentamen 6 uur

Toetsing

Diverse toetsvormen. Alle onderdelen worden apart getoetst. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt door de onderwijsadministratie een voldoende (V) in uSis geregistreerd.
Geen herkansing mogelijk. Indien niet gehaald moet de student het volgende jaar het thuisblijfprogramma volgen.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven alleen voor tentamen via uSis is verplicht.
Tentamen datum 23-05-2017

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Opmerkingen

Niet van toepassing