Studiegids

nl en

Historische taalkunde

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege.

Ter voorbereiding op deze cursus worden studenten geacht de colleges over Academische Vaardigheden bij te wonen, die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

De volgende kennis, inzicht en vaardigheden zullen worden opgedaan:

  • Bekendheid met de meest gangbare termen en processen uit de historische taalwetenschap;

  • Kennis van en inzicht in de grondslagen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Één uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Hoorcollege: 12 uur
Werkcollege: 12 uur
Bijeenkomsten Academische Vaardigheden: 6 uur
Schriftelijke tentamens: 4 uur
Mondelinge presentaties: 2 uur
Voorbereiding colleges: 48 uur
Voorbereiding toetsing: 56 uur

Toetsing

Mondelinge presentatie (10%), schriftelijk deeltentamen (20%) en eindtentamen (70%). Er is mogelijkheid tot herkansing van het schriftelijk tentamen (90%).

Blackboard

Cursusmateriaal (slides, oefeningen) wordt aangeboden via Blackboard
Via Blackboard worden studenten ook op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Aan te schaffen voor aanvang van het college: Robert McColl Millar (2015): Trask’s Historical Linguistics. 3rd edition. London/New York: Routledge.
J.J.W. Buis, G. Post & V.R. Visser (2015). Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam : Amsterdam University Press.
Overig materiaal wordt verstrekt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk