Studiegids

nl en

Syntaxis 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Syntaxis is de studie van de zinsbouw. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste termen en concepten in de syntaxis in deze cursus. Na de woordsoorten en grammaticale categorieën (en diagnostiektesten zoals morfologie-, distributie-, en functietesten), bestuderen wij constituenten-structuur, eenvoudige zinnen en complexe zinnen (o.a. betrekkelijke bijzinnen). Aan de hand van verschillende talen (o.a. het Chinees, Japans, Malagasy, Welsh, en Yoruba) onderzoeken wij verschillende syntactische verschijnselen (passive, antipassive, causative, applicative) en processen in taal.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in syntactische verschijnselen.

  • Elementaire kennis van syntactische verschillen tussen talen.

  • Kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over zinsbouw.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Keuze uit:

  • Hoorcollege 1 uur

  • Werkcollege 1 uur

Studielast

140 uur totale studielast
28 uur contactonderwijs
6 uur toetsing
52 uur voorbereidingstijd op colleges
54 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

  • wekelijks huiswerk

  • schriftelijk mid-term, en tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Understanding Syntax, by Maggie Tallerman (2005), 3rd. edition, Hodder Education. (Derde editie!!)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

h3.Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Lisa Cheng

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk