Studiegids

nl en

Fonologie 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Fonologie 1, of beschikkend over de kennis, zoals aangegeven bij de leerdoelen van Fonologie 1.

Beschrijving

In dit college wordt de kennis die is opgedaan in Fonologie 1, verbreed en verdiept. We bestuderen segmentele en prosodische processen uit een groot aantal verschillende talen en leren deze fonologische fenomenen te beschouwen vanuit een theoretisch perspectief: de optimaliteitstheorie.

Leerdoelen

De student leert segmentele en prosodische processen uit verschillende talen te doorgronden. Tevens begrijpt de student de grondbeginselen van de optimaliteitstheorie. De student is in staat om zelf een analyse binnen dit theoretisch kader op te stellen en analyses van anderen binnen dit kader te begrijpen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Twee schrijfopdrachten (40%) en een afsluitend schriftelijk tentamen (60%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen. De cursus kan alleen worden behaald als er een voldoende voor het tentamen is gehaald.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Zie Blackboard

Literatuur

Long Peng (2013). Analyzing Sound Patterns. An Introduction to Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen en bronnen. Literatuurlijst wordt op blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Marijn van 't Veer

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk