Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Traject gebonden keuzeruimte VIET

Vak
2016-2017

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij VIET hebben de studenten de volgende opties: