Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving II

Vak
2016-2017

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij Taalbeschrijving hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken bij Taalbeschrijving, zie de lijst Keuzevakken

  • colleges bij taal- en cultuuropleidingen in Leiden – een samenhangend pakket van taalverwerving, taalkunde en/of cultuur, zie het minoren aanbod

  • colleges die verplicht zijn binnen de andere trajecten, zie de lijst Tweedejaarsvakken Taalwetenschap