Studiegids

nl en

Werkgroep klank en klankstructuur

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Werkstuk
Dit vak wordt getentamineerd op projectbasis; herkansen is derhalve niet mogelijk. Studenten die dit vak niet halen kunnen het in het studiejaar daarna opnieuw doen.

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Literatuur

Artikelen, worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Natalie Zou

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.