Studiegids

nl en

Lectuur Vedische teksten I

Vak
2016-2017

Toegangseisen

niet van toepassing

Beschrijving

In dit college wordt de oudste vorm van Sanskrit behandeld, namelijk die van de Veda’s, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v.Chr. Na de behandeling van de grammaticale verschillen met het latere Sanskrit, worden een aantal hymnen uit de Rigveda gelezen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 90 uur voorbereiden college (het lezen en vertalen van de teksten),
22 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets,

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen:

  • A.A. Macdonell, A Vedic grammar for students (Oxford UP, herdrukt in India);

  • A.A. Macdonell, A Vedic reader for students (Oxford UP, herdrukt in India).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Sasha Lubotsky

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk