Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA1 Mentoraat Duitse taal en cultuur

Vak
2016-2017

Toelating

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn
in semester 1 gekoppeld aan het vak Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015;
in semester 2 aan het vak Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden, timemanagement

  • lezen en skimmen van academische publicaties

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.
De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

  • Drie tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname
De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het onderdeel Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Literatuur

N.v.t.

Inschrijving

Via uSis