Studiegids

nl en

Latijn in de Renaissance

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.

In het eerste deel zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en over humanistisch onderwijs. Deze onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van teksten van belangrijke humanisten, onder wie Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla en Enea Silvio Piccolomini.

In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (met name in Italië) centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epos, satire, lyriek). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Maffeo Vegio, Antonio Beccadelli en Desiderius Erasmus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van de begrippen imitatio en intertekstualiteit) en welke sociale rol ze speelden in het leven van de 15e en 16e eeuw.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • kennis van de belangrijkste humanistische geleerden/ schrijvers, hun werken en van de historische context (I.ii, II.iii);

 • inzicht in de tekstoverlevering van de klassieke literatuur in de Renaissance (I.ii);

 • inzicht in de ontwikkeling van de Latijnse literatuurtaal van de (late) oudheid tot de Renaissance;

 • kennis van cultuurhistorische interpretatiemethoden van literaire teksten. (I.vii; II.iii)

Vaardigheden
De student leert:

 • een korte tekst Renaissance Latijn te analyseren en interpreteren, waarvan geen vertaling of commentaar beschikbaar is. (I.i; II.i, ii. iv; onderzoeksvaardigheden);

 • naslagwerken en secundaire literatuur op een relatief onontgonnen onderzoeksgebied te vinden en daarmee om te gaan. (I.vii; III.i, ii; onderzoekszoeksvaardigheden);

 • onderzoeksmethoden m.b.t. de literaire genres in de Latijnse literatuur. (II.iv);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen en een essay te schrijven met gebruik van secundaire literatuur. (II.iv; schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • 2 uur x 14 colleges = 28 uur aanwezigheid;

 • 4 uur x 14 colleges = 56 uur voorbereiding;

 • 50 uur = het schrijven van het kleine verslag;

 • 8 uur = herhalende voorbereiding voor tentamen.

Toetsing

 • deeltoets (30%): bestaande uit een kort essay (1500 woorden max.);

 • schriftelijk tentamen (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) een aanvullende eis: voor het schriftelijk tentamen moet minstens het cijfer 5,0 behaald worden.

Herkansing

Het cijfer van de deeltoets (essay) blijft bij een onvoldoende eindresultaat staan en kan niet herkanst worden. Het schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) kan herkanst worden.

Blackboard

Er wordt voor communicatie en voor aanvullend onderwijsmateriaal gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Teksten en verdere te lezen literatuur worden via Blackboard of via een leesplank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Dr. S.T.M. (Susanna) de Beer