Studiegids

nl en

Entrepreneurship and Innovation

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vormt een uitdagende inleiding in de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Met interactieve werkcolleges, case discussies en het schrijven van een ondernemingsplan krijg je goed inzicht in belangrijke aspecten van de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. U verwerft onder meer inzicht in principes van ondernemerschap, innovatie, marketing, strategie, financial management en corporate responsibility.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Doel van het vak is u diepgaand kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie in het bijzonder.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat ondernemerschap is en de student kan onderscheiden welke vaardigheden, houding en gedrag nodig zijn om te ondernemen en daarbij de eigen ondernemerskwaliteiten evalueren en reflecteren op mogelijkheden tot verbetering.

 • De student kan de theorie (over innovatie en ondernemerschap)relateren aan de praktijk.

 • De student kan vaststellen welke vaardigheden bij welke personen in een startende onderneming nodig zijn en hoe een team is samen te stellen.

 • De student heeft kennis van de rol die marketing, research, human resource management, organizational behavior, finance, accounting en strategic management spelen bij het succesvol starten van een onderneming.

 • De student kan een interne en externe omgevingsscan uitvoeren (SWOT analyse).

 • De student heeft kennis van de primaire financiële overzichten – balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht.

 • De student kan de financiële afweging tussen risico en rendement uitleggen.

 • De student kan vaststellen wanneer een ondernemingsplan kansrijk en een start-up onderneming succesvol is.

 • De student kan een innovatief ondernemingsplan maken en pitchen in lijn met theorieën en modellen over ondernemerschap en innovatie.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): drs. Niels van de Ven, drs. Niek Strohmaier en mw. Maral Darouei MSc.

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): drs. Niels van de Ven, drs. Niek Strohmaier en mw. Maral Darouei MSc

 • Werkgroepen zijn Nederlandstalig en Engelstalig.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (50%)

 • Ondernemingsplan (30%)

 • Presentatie (20%)

  Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten. De met voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.

Inleverprocedures
Elke week worden delen van de eindopdracht ingeleverd. Daarbij komt ook het geven van feedback op het werk van medestudenten.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Wordt nader bekend gemaakt

Werkboek: Zie Blackboard

Reader: Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. Niels van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.05

 • Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-17.00

 • Telefoon: 071 – 527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851/8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is de opvolger van Business and Entrepreneurship (B&E). Studenten die om hun curriculum te vervolmaken het B&E nog open hebben staan kunnen dit vak deelname aan dit vak als overgangsregeling beschouwen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.