Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Scriptie master notarieel recht

Vak
2016-2017

Informatie over de Masterscriptie is te vinden op de notariële website en in de scriptiehandleiding. Meer informatie over de eisen van de Masterscriptie kan worden nagelezen in de Regels&Richtlijnen.