Studiegids

nl en

Sms-taal, tussentaal, straattaal en meer

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

Ontstaat al SMS-end en What’s-app-end nieuw taalgebruik? Valt het standaard-Nederlands uiteen nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld moeten worden en omgekeerd? Poldernederlands, verkavelingvlaams, jongerentaal en straattaal lijken relatief nieuwe fenomenen. In de werkgroep bestuderen we die talige diversiteit vanuit sociolinguïstisch perspectief. We besteden aandacht aan specifieke vormen van taalgebruik in SMS-taal en mailberichten en gaan kenmerken van jongerentaal na. Ook zullen we zien dat zo’n groepstaal en andere ogenschijnlijk moderne verschijnselen er al eerder waren. Straattaal blijkt al een eeuwenoud begrip en we komen zelfs chattende personen tegen vóór het computertijdperk.

Leerdoelen

De student(e)

 • heeft inzicht in de variatie van het Nederlands nu en in vroeger tijden en in processen van taalverandering.

 • kan gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen.

 • kan zijn of haar bevindingen mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussiëren.

 • kan een beperkt onderzoek uitvoeren en er volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Bijdrage aan het college in discussies en d.m.v. presentaties (50%)

 • Afsluitend werkstuk (50%)

 • Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Herkansing

 • Alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding met opdrachten 52 uur (13 × 4 uur per week)

 • Voor de afsluitende nota 62 uur.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

De literatuur bestaat uit artikelen en zal bekend worden gemaakt via Blackboard. Enkele titels zijn: - Jurgen Jaspers (2006): ‘Marokkaanse jongens en het Algemeen Nederlands’. In: Nederlandse Taalkunde 11, p. 258-285.

 • Linda van Meel, Frans Hinskens & Roeland van Hout (2014): ‘Variation in the realization of /ɛi/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects?’ In: Dialectologia et Geolinguistica, 22, p. 46.-74.

 • Remco Knooihuizen & Oscar Strik (2014): ‘Relative productivity potentials of Dutch verbal inflection patterns’. In: Folia Linguistica Historica 35, p. 173-200.

 • Chloé Lybaert (2014): ‘Perceptie van tussentaal in het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een experimentele benadering van saillantie’. In: Nederlandse Taalkunde 19, p. 185-219.

 • Gijsbert Rutten (2008): ‘Standaardvariatie in de achttiende eeuw. Historisch-sociolinguïstische verkenningen’. In: Nederlandse Taalkunde 13, p. 34-59.

 • Hans van de Velde & Roeland van Hout (2003): ‘De deletie van de slot-n’. In: Nederlandse Taalkunde 8, p. 93-114.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan men zich wenden tot Dr. T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.