Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Nederlandse taal en cultuur)

Vak
2016-2017

Toelating

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn gekoppeld aan het onderdeel Basisapparaat (dat deel uitmaakt van het propedeusecollege ‘Hoe werkt literatuur? & Basisapparaat’).

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden, timemanagement;

  • lezen en skimmen van academische publicaties.

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de centrale vraag-/probleemstelling(en) en ideeën, alsmede de hoofdlijnen van argumentatie van academische lezingen en publicaties.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands
De bijeenkomsten vinden plaats in het 1e semester, zijn 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

  • Drie bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname
De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het onderdeel Hoe werkt literatuur? – Basisapparaat.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelding

Eerstejaars studenten Nederlands worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: de heer B.P.M. Dongelmans