Studiegids

nl en

Inleiding tweedetaalverwerving

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van klassieke publicaties als ondersteunend materiaal. Bij het college horen tweewekelijkse huiswerkopdrachten over een deel van het boek en de achtergrondliteratuur.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met tweewekelijkse opdrachten.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen cursusboek en achtergrondliteratuur: 76 uur

  • maken opdrachten: 36 uur

Toetsing

Tweewekelijkse huiswerkopdrachten (25%). Voor niet ingeleverde opdrachten wordt een onvoldoende genoteerd. Bij een gemiddelde onvoldoende voor de huiswerkopdrachten wordt een aanvullende nota gevraagd. Het afsluitende schriftelijk tentamen bestaat voor de helft uit gesloten vragen en voor de helft uit korte open vragen (75%). Voor het tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald; er bestaat een herkansingsmogelijkheid.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2013, 4e ed) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-454126-8]

Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1.

Achtergrondliteratuur (voorlopige lijst):

1 Bley-Vroman, R. (1989) What is the logical problem of foreign language learning? In S.M. Gass & J. Schachter (eds.) Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.
2 Ellis, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, hoofdstuk 2 ‘The role of the first language’, 19-41.
3 Caspers, J. & A. van Santen (2006) Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal? Nederlandse Taalkunde 11, 289-318.
4 Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam (2008) The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 30, 481-509.
5 Hulstijn, J.H. (2005) Impliciete en expliciete taalverwerving. In J.E. Grezel (red.) Gloria Bondi, Liber Amicorum voor Bondi Sciarone. Amsterdam: Boom, 89-94.
6 Arends, M. (2007) Verwervingsvolgorde in het Nederlands als tweede taal, Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Pienemanns ‘Processability’-theorie als verklarend en voorspellend model. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, 79-89.
7 Bossers, B. (2008) Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 197-211.
8 Craats, I. van de (2008) Uitspraak en alfabetisering. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 159-172.
9 Hulstijn, J. (2012) Raadsels van tweedetaalverwerving. Dutch Journal of Applied Linguistics 1, 1, 150-159.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J. Capers

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof