Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1, Cultuurwetenschap II

Vak
2016-2017

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting (de periode tot grofweg 1800). Welke functies vervulden teksten als Karel ende Elegant, Beatrijs en Lanseloet van Denemarken in de toenmalige samenleving? Waarom zijn de toneelstukken van Joost van den Vondel zo beroemd? Welke andere auteurs en werken behoren nog altijd tot de canon, en waarom is dat eigenlijk zo? De studenten lezen gedichten, verhalen en toneel. Ze bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens het college behandeld worden. Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.
h3. Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en de belangrijkste werken en schrijvers van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting (periode tot 1800).

 • Inzicht in de ontwikkelingsgang van de oudere Nederlandse letterkunde.

 • Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire werken in hun historische en culturele context, en het vermogen om stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege
  • Een excursie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur
  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur
  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 104
  • toetsing: 8 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (80%)
  • Kleine schriftelijke tussentoets over de gelezen primaire literatuur (20%)
  • Alleen het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof kan worden herkanst.
  • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Blackboard

Er wordt gebruiktgemaakt van Blackboard voor:
• Mededelingen
• Powerpoints van de hoorcolleges
• Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal
• Proeftentamen

Literatuur

 • Wordt op het eerste college bekendgemaakt.
  • Website www.literatuurgeschiedenis.nl

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Doelgroep van dit college: buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent: R.A.M. Honings

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.