Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2, Cultuurwetenschap II

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot nu. Waarom wordt Multatuli’s Max Havelaar gezien als het beste boek allertijden? Wat was de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de literatuur? Wie waren de Grote Drie, en waarom bestond die alleen uit mannen? En waarom vindt vrijwel iedereen Arnon Grunberg een groot schrijver? De studenten lezen gedichten, verhalen en romans. Ze bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens het college behandeld worden. Deze cursus kan worden uitgebreid met de Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en de belangrijkste werken en schrijvers van de Nederlandse letterkunde van de periode 1800 tot heden.

 • Inzicht in de ontwikkelingsgang van de moderne Nederlandse letterkunde.

 • Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire werken in hun historische en culturele context, en het vermogen om stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Een excursie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 104

 • toetsing: 8 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (80%)

 • Kleine schriftelijke tussentoets over de gelezen primaire literatuur (20%)

 • Alleen het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof kan worden herkanst.

 • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal

 • Proeftentamen

Literatuur

 • Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

 • Website www.literatuurgeschiedenis.nl

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Doelgroep van dit college: buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
de docent: Dr. R.A.M. Honings

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.