Studiegids

nl en

Mondeling Specialisatietentamen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond of een gelijkwaardig niveau hebben. Het Mondeling Specialisatietentamen is bedoeld voor studenten Dutch Studies/Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Deze individuele leeslijst bereidt studenten inhoudelijk voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Iedere student leest zelfstandig een lijst publicaties op het gebied van zijn/haar specialisatie (letterkunde, taalkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis) en legt hierover een mondeling tentamen af (van ongeveer 45 minuten) tegenover twee docenten.

Leerdoelen

Doel van de leeslijst is in de eerste plaats de studenten inhoudelijk voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk.

  • Studenten hebben kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van hun specialisatie.

  • Studenten doen extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

  • Studenten leren om zelfstandig wetenschappelijke artikelen te bestuderen en daarover kritische vragen beantwoorden.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Zelfstandige bestudering van de literatuurlijst inclusief mondeling tentamen: 140 uur

Toetsing

Mondeling tentamen van ongeveer drie kwartier over een leeslijst op het gebied van de specialisatie. In het geval van een onvoldoende is er één herkansingsmogelijkheid.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Leeslijsten kunnen per e-mail worden opgevraagd bij de betreffende docenten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Opmerkingen

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator van het college:
Dr. R.A.M. Honings

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof