Studiegids

nl en

Literature 5D: The Short Story in English 1850-2014

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is alleen voor studenten die het keuzevakkenpakket Britse Literatuur volgen.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we korte verhalen geschreven in het Engels tussen 1850 en 2000. We zullen ons vooral bezighouden met de verbeelding van nationaliteit, identiteit, het bovennatuurlijke, taal, geld, familie, romantische liefde, seksueel verlangen, vriendschap en kunst. Om de verhalen beter te begrijpen in hun historische en culturele context maken we gebruik van een eclectische mix van theoretische werken, van Freud tot Kierkegaard, van Hannah Arendt tot Stanley Cavell en van Simone Weil tot Walter Benjamin. We zullen ook nader ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van het korte verhaal als literaire vorm en op de relatie tussen vorm en economische belangen.

Deze cursus is uitermate internationaal-georiënteerd: van de twaalf schrijvers die aan bod komen zijn er drie in de VS geboren, twee in Engeland, een in Ierland, een in Schotland, een in wat wel ‘Pools Oekraïne’ wordt genoemd, een in Nieuw Zeeland, een in India, een in Denemarken en een in Canada.

Leerdoelen

 • Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip en de analyse van teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd.

 • Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 36

Toetsing

 • Essay(s) (50%):

Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).

De deadline voor beide essays is een week na de laatste les

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Studenten moeten onvoldoende of onvolledige onderdelen herkansen.

Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de drie (of twee) bovengemomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtsbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5.5 (ook 5,49) is onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen toetsonderdelen met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst. Het herkansingscijfer vervangt her originele cijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het make van het / de betreffende examen(s).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie tussen staf en studenten

 • beschikbaar stellen van achtergrondmateriaal

Literatuur

 • Herman Melville:Billy Budd and Other Stories (Penguin Classics).

 • Henry James:Selected Tales (Penguin Classics) (ed. John Lyon).

 • Arthur Conan Doyle: The Adventures of Sherlock Holmes (Oxford World’s Classics) (ed. Richard Lancelyn Green).

 • Rudyard Kipling:The Man Who Would Be King (Penguin Classics) (ed. Jan Montefiore).

 • M. R. James:Collected Ghost Stories (Oxford World’s Classics) (ed. Darryl Jones).

 • Joseph Conrad:Typhoon, and Other Tales (Oxford World’s Classics) (ed. Cedric Watts).

 • D. H. Lawrence:Selected Stories (Penguin Classics) (ed. Sue Wilson).

 • Katherine Mansfield:_ “The Garden Party” and Other Stories_ (Penguin Classics) (ed. Lorna Sage).

 • Elizabeth Bowen:The Collected Stories (Vintage)

 • Isak Dinesen [Karen Blixen]: Seven Gothic Tales (Penguin).

 • Flannery O’Connor:Complete Stories (Faber & Faber).

 • Alice Munro:Family Furnishings: Selected Stories, 1995-2014 (Vintage).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: Herman Melville, ‘Benito Cereno’, ‘Bartleby’ and ‘Billy Budd’, Billy Budd and Other Stories (Penguin Classics).

WEEK ONE: HERMAN MELVILLE’S SHORT FICTION; WEEK TWO: HENRY JAMES’S SHORT FICTION; WEEK THREE: ARTHUR CONAN DOYLE’S THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES; WEEK FOUR: RUDYARD KIPLING’S SHORT STORIES; WEEK FIVE: M. R. JAMES’S GHOST STORIES; WEEK SIX: JOSEPH CONRAD’S SHORT STORIES; WEEK SEVEN: D. H. LAWRENCE’S SHORT STORIES; WEEK EIGHT: KATHERINE MANSFIELD’S THE GARDEN PARTY; WEEK NINE: ELIZABETH BOWEN’S SHORT STORIES; WEEK TEN: ISAK DINESEN [KAREN BLIXEN], SEVEN GOTHIC TALES; WEEK ELEVEN: FLANNERY O’CONNOR’S SHORT STORIES; WEEK TWELVE: ALICE MUNRO’S FAMILY FURNISHINGS: SELECTED STORIES, 1995-2014.