Studiegids

nl en

Tochaars

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Basale kennis Indo-Europese reconstructie.

Beschrijving

De cursus biedt een introductie tot Tochaars, een oude Indo-Europese taal die gesproken werd in het westen van het huidige China tot ongeveer 1000 na Chr. Tochaars is geattesteerd in teksten die aan de noordelijke rand van de Taklamakan woestijn gevonden zijn. De inhoud van de teksten is meestal van Boeddhistische aard. De cursus biedt een overzicht van de grammatica van Tochaars en van de historische ontwikkeling van de taal.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zijn de studenten in staat met behulp van een woordenboek zelfstandig eenvoudige Tochaars B teksten in transcriptie te lezen en om Tochaars data te interpreteren vanuit een Indo-Europees perspectief.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 1/4 uur
Wekelijkse voorbereidingen colleges: 52 uur
Voorbereiding tentamen: 59 3/4 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie met de studenten en ter beschikkingstelling van de relevante literatuur.

Literatuur

Wordt verspreid via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website for information on how to apply.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Michaël Peyrot

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk