Studiegids

nl en

Perspectief op Carrièreplanning

Vak
2016-2017

IBP students, see Perspective on Career Planning

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’ te volgen

Beschrijving

De cursus is opgebouwd uit 3 modules. In elke module staan enkele loopbaangerelateerde vragen centraal:
1. Loopbaanperspectieven en werkveldoriëntatie: Hoe verloopt een loopbaan, is dit in een rechte ononderbroken lijn (‘lineair’) of is dit een stuk grilliger en minder voorspelbaar (‘niet-lineair’)? Wat betekent de uitkomst op deze vragen voor mijn loopbaanplanning en loopbaanoriëntatie? Wat houdt het werkveld in? Welke mogelijkheden zijn er voor mij in het werkveld? Hoe kan ik die mogelijkheden onderzoeken?
2. Zelfinzicht: Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe kan ik mijn arbeidswensen en kwaliteiten het beste onderzoeken?
3. Rol van het werkveld: Wat wordt er later in het werkveld van mij verwacht? Wat is mijn rol in het werkveld? Wat is ethisch handelen? Hoe kan ik ethisch handelen?

Daarnaast vervult deze cursus het hele jaar door een mentoraatsfunctie.

Leerdoelen

  • Studenten ontwikkelen vaardigheden waarmee ze nu en in de toekomst beter in staat zijn zich te oriënteren op hun toekomstige werkveld en loopbaan.

  • Studenten verwerven wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzicht in de ontwikkeling van loopbanen, hun eigen kenmerken en kwaliteiten, het werkveld en wat het werkveld in de toekomst van studenten verwacht.

  • Studenten gaan op een probleemoplossende manier actief aan de slag met voor hun loopbaan relevante vragen.

  • Studenten kunnen onderbouwde studiekeuzes maken.

Vrijstelling

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zal een vrijstelling voor POCP worden verleend. Studenten kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling als:
(1) De student bewijst kan aantonen dat hij/zij meerdere loopbaan/carrière-keuzes heeft gemaakt in het verleden.
(2) De student vanuit eigen ervaring bekend is met het werkveld van een psycholoog. Dat wil zeggen dat hij/zij werkervaring heeft waar contacten met psychologen deel van uitmaakten.
(3) De student kan aantonen dat hij/zij heeft kunnen leren over zichzelf (bijv. kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden & kennis) en manieren om sturing te geven aan eigen gedrag (bijv. door POP, reflectieopdrachten).
Dus leeftijd en werkervaring alleen zijn niet voldoende om voor een vrijstelling in aanmerking te komen.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Semester 1:
Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten

Semester 2:
Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten

Tentamens

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

  • 4 hoorcolleges van 2 uur

  • 9 seminarbijeenkomsten van 2 uur

  • 1 kennismakingsgesprek en 2 mentorgesprekken van een half uur met de mentor

Toetsing

Iedere module wordt afgesloten met een individuele moduleopdracht.. De cursus wordt afgesloten met een individuele eindopdracht. Ook aanwezigheid en het bijwonen van een loopbaanevenement maken onderdeel uit van het cursuscijfer. Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Het eindcijfer wordt opgebouwd uit twee deelcijfers: het seminarcijfer en het tentamencijfer.

Regeling cijferberekening.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt. Een voorbeeld van de te bestuderen literatuur is:

Mitchell, K. E., Al Levin, S. and Krumboltz, J. D. (1999), Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities. Journal of Counseling & Development, 77: 115–124. doi: 10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x

Contact information

Esther van Leeuwen
POCP@fsw.leidenuniv.nl