Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Master Thesis in Researchmaster Psychology

Vak
2017-2018

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.