Studiegids

nl en

De Oudheid in Muziek, Film en Dans

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus staat open voor alle BA-studenten van de Universiteit Leiden en alle contract- en à la carte-studenten. Kennis van Latijn en Grieks is niet vereist. Ook classici zijn hartelijk welkom!

Beschrijving

De films Alexander, Troy, en Agora; de opera’s Dido and Aeneas en Oedipus Rex, Die Geschöpfe des Prometheus en Les Ballets Russes. Allemaal voorbeelden van de immense populariteit van de klassieke oudheid in de Europese film, dans en muziek. Steeds weer grijpen kunstenaars terug op mythen, historische gebeurtenissen en literaire werken uit de Griekse en Romeinse wereld. Dit college behandelt de receptie van de klassieke oudheid vanaf de zestiende tot de eenentwintigste eeuw.

De oudheid speelde een cruciale rol in het ontstaan en de vroege ontwikkeling van de Italiaanse opera en het klassiek ballet, maar ook voor Beethoven, Schubert, Wagner en Ravel was de oudheid een belangrijke inspiratiebron. In de twintigste eeuw hadden films over Ben Hur en Troje een enorm succes, terwijl ook de popmuziek zich liet inspireren door de Grieken en Romeinen. Maar met welk doel en in welke culturele context kozen al deze kunstenaars voor antieke thema’s? Welk beeld schetsten zij van de oudheid en wat probeerden ze daarmee te bereiken? Op deze vragen probeert het college een antwoord te formuleren. Na afloop van elk hoorcollege (door verschillende docenten) zullen de op college besproken opera’s, films en dansvoorstellingen vertoond worden.

Leerdoelen

 • kennismaking met de receptie van de Griekse en Romeinse beschaving in de moderne Europese film, dans en muziek;

 • inzicht in de gevarieerde wisselwerking tussen de klassieke oudheid en latere periodes in de Europese kunstgeschiedenis;

 • kennismaking met enkele beroemde films, opera’s en balletten;

 • kennismaking met receptietheorie.

Rooster

Zie rooster Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege (met aansluitend DVD vertoningen van film, muziek en dans)

Studielast

Totale studielast 5 EC x28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 14 colleges van 2 uur = 28 uur

 • Voorbereiden colleges: 28 uur

 • Bijwonen van DVD-vertoningen: 28 uur

 • Bestuderen literatuur: 20 uur

 • Maken opdracht (verslag van 1500 woorden): 23 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 10 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Het eindcijfer is het gemiddelde van twee deelcijfers:

 • een tentamen over de hoorcolleges (50%);

 • een verslag (ca. 1500 woorden) van een film, dansopvoering, opera of concert waarin de oudheid een rol speelt (50%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het gemiddelde van de twee deelcijfers moet voldoende zijn. Als het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, dan moet de student ofwel één onderdeel ofwel beide onderdelen herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De te bestuderen literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Studeren à la carte Contractonderwijs### Contact

Dhr. Dr. C.C. de Jonge