Studiegids

nl en

Cultuur en globalisering

Vak
2017-2018

Toegangseisen

 • Alleen degenen die “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de website van de faculteit .

Beschrijving

Dit is het vervolg op “Cultuur en vergelijking”. Alleen degenen die het vak “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

Dit programma introduceert voor studenten CA-OS de kernbegrippen die de culturele antropologie nodig heeft om menselijke verschillen in de globale verhoudingen van vandaag de dag te omschrijven. Het kernprobleem van de antropologie en ontwikkelingssociologie was, sinds de negentiende eeuw, om te onderzoeken wat de bestaande verschillen tussen mensen precies betekenen, en hoe we die verschillen kunnen behouden, veranderen of manipuleren. De antropologie is er lang van uit gegaan dat die verschillen ofwel biologisch, ofwel cultureel vaststonden – “essentieel” waren. De eerste colleges laten zien hoe globalisering dat essentialistische begrip van cultuur onder druk zet vanaf de allereerste studies van raciale verhoudingen in de koloniale wereld van het midden van de 20e eeuw. Ze bespreken hoe hedendaagse opvattingen over cultuur en globalisering niet veel heel laten van het moderne geloof in vooruitgang, een geloof dat gebaseerd is op het essentialiseren van traditie en erfgoed aan de ene kant, en een rotsvast vertrouwen in een betere toekomst door superieure technologie aan de andere. De volgende colleges laten zien hoe ras, verwantschap, cultuur en sociale relaties de vier belangrijkste manieren vormden waarop antropologen menselijke verschillen probeerden te begrijpen, en hoe ook deze vormen van interpretatie onder globalisering door elkaar zijn gegooid: zo is de manier waarop antropologen het racisme uit de wereld dachten te hebben geholpen door de nadruk te leggen op cultuurverschillen op zijn kop gezet, zodat racistische vormen van verschil nu weer dubbel en dwars zijn teruggekeerd, mede onder de invloed van genetische technologie en hardnekkige historische verhoudingen. In de derde en vierde groep colleges laten wij vervolgens zien hoe cultuur onder globalisering steeds meer gedomineerd wordt door consumptieverhoudingen (in plaats van verwantschap), en hoe die consumptieverhoudingen steeds vaker vorm krijgen in een wereld waar mensen elkaar etnische en religieuze verschillen toeschrijven die soms racistisch lijken, vaak geëssentialiseerd zijn, en bijdragen aan het onderhouden van menselijke ongelijkheid – ook binnen de geglobaliseerde Nederlandse samenleving zelf.

Leerdoelen

“Cultuur en Globalisering” heeft als leerdoel om studenten zicht te geven op de wijze waarop globalisering het antropologische beeld van menselijke verschillen heeft veranderd, maar op zo’n manier dat de klassieke antropologische kritiek op de verhouding tussen cultuur en biologie (en dus ras en verwantschap) nog steeds relevant is, zij het anders dan men gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw dacht.

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Twee schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens).

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

 • Indien het eindcijfer voor de cursus onvoldoende is, is een herkansing mogelijk. In het hertentamen wordt de stof van de hele cursus behandeld. (De deeltentamens kunnen niet apart worden herkanst.).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Alle studenten moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor werkgroepen.

 • Indeling in werkgroepen blijft in principe dezelfde als in het eerste blok (bij Cultuur en vergelijking en OOSP).
  Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering (TOT JULI 2017 ONDER VOORBEHOUD):

 • David Crawford (2008) Moroccan Households in the World Economy, Labour and Inequality in a Berber village. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2008.

 • Overige literatuur bestaat met name uit artikelen uit electronische tijdschriften. Titels worden via Blackboard bekend gemaakt.

Contact

Igor Boog Jasmijn Rana