Studiegids

nl en

Recht en Literatuur

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een reeks socratische (interactieve) colleges wordt de volgende literatuur besproken en bediscussieerd:

 • Claudia Bouteligier & Afshin Ellian, Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014

 • John Wigmore, ‘A List of Legal Novels’, Illinois Law Review 17, 1922-1923 (1908), p. 26-41

 • Sofokles, Antigone

 • Bernhard Schlink, De voorlezer

 • Fjodor Dostojevski, De droom van een belachelijk mens. Een fantastische vertelling (1877).

 • Deze korte novelle is opgenomen in De Russische Bibliotheek, F.M. Dostojewski, Verzamelde werken: Dagboek van een schrijver, Amsterdam: Uitgeverij G.A. van Oorschot 2001 (vertaald uit het Russisch door P. Rodenko), p. 448-468. Er staat een vertaling online, echter is de Nederlandse vertaling een dubbele vertaling (gebaseerd op de Engelse vertaling vanuit het Russisch door C. Garnett). Mocht u De droom online lezen, dan wordt sterk aangeraden om de Engelse vertaling te verkiezen boven de Nederlandse.

 • Martin Buber, Ik en Jij, Utrecht: Erven J. Bijleveld 1998 (1923)
  Voor de hierboven opgegeven boeken geldt dat u vrij bent in het kiezen van edities en/of vertalingen. De Blackboardomgeving wordt uiterlijk twee weken van te voren opengezet.

Voorgeschreven literatuur:

 • Edgar Allan Poe - 'The Murders in the Rue Morgue'

 • Edgar Allan Poe - 'The Purloined Letter

 • Vasili Grossman, Alles stroomt, Breda: De Geus, pp. 98-111, pp.179-191 (fragmenten)

 • R. Rorty, ‘Human Rights, Rationality, and Sentimentality’, in: R. Rorty, Truth and Progress. Philosophical Papers Volume 3, Cambridge: Cambridge University Press 1998, pp. 167-185 (via Blackboard)

 • Sofokles, Oedipus Rex

Aanbevolen (facultatieve) literatuur:

 • Dick Schwaab, Wij zijn ons brein

 • Victor Lamme, De vrije wil bestaat niet

Leerdoelen

Doel van het vak:
De cursus ‘Recht en literatuur’ biedt studenten reflectie op centrale noties en grondbeginselen van het recht. Binnen de literatuur worden (direct of indirect) belangrijke grondbeginselen van het recht kritisch beschouwd en een selectie van deze verhalen vormt het vertrekpunt van deze cursus.

Aan de hand van verschillende literatuur komen uiteenlopende thematieken als schuld en onschuld, vrijheid en de legitimatie van staat en recht aan bod. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht, maar ook tot dieper(e) inzicht(en) in de werking van literatuur en het denken over de vraag waarom zij belangrijk is.

‘Recht en literatuur’ is een ontdekkingstocht waar studenten worden uitgedaagd om uit het juridische perspectief te treden en een kritische, evaluerende denkhouding aan te nemen en (verder) te ontwikkelen. Om een zo breed mogelijk perspectief te bieden op literatuur en haar belang voor het recht en voor juristen, worden tevens lezingen van gastdocenten georganiseerd. De literatuur die de gastdocenten bespreken, wordt t.z.t. opgenomen in de literatuurlijst op Blackboard.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven en vaardigheden ontwikkeld:

 • Leesvaardigheden om literaire teksten te kunnen begrijpen

 • Het kritisch kunnen evalueren van centrale noties en uitgangspunten van het recht aan de hand van een literair werk

 • Het hebben van kennis van centrale noties en uitgangspunten binnen ‘recht en literatuur’ en de vaardigheid om deze uit te leggen en te illustreren met voorbeelden

 • Het formuleren van een eigen opvatting over het belang van literatuur voor het (denken over) recht en deze concreet toe kunnen lichten

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- en werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Een deel hoorcollegestructuur en werkgroep structuur (50/50). De vorm van zowel het hoorcollegedeel als het werkgroepgedeelte is interactief en heeft de socratische methode als vertrekpunt.

 • Namen docenten: mw. mr. C. Bouteligier, prof. dr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het aandachtig lezen en bestuderen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk eindtentamen bestaande uit zeven essayvragen waarvan vier vragen dienen te worden beantwoord. In deze essayvragen worden de kwalificaties begrijpen, uitleggen, kritisch evalueren en het formuleren van een eigen opvatting door middel van de vragen getoetst.

Inleverprocedures
n.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de opgegeven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. Prof.dr. A. Ellian

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden,

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7548

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: A.3.19

 • Openingstijden: balie van maandag tot en met vrijdag 09.00 u.-16.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071- 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.