Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies

Vak
2016-2017

In het 2e semester van het 2e jaar gaan de studenten voor een semester naar het buitenland.