Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Inleiding Turkse literatuur

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Afronding van Language Acquisition Turkish – Beginners 2.
Deelname aan Pre-Intermediate Turkish.
Keuzevak- en contractstudenten die niet aan de ingangseisen voldoen, wordt verzocht contact op te nemen met de docent voor aanvang van de colleges.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres en stromingen van de Turkse literaturen, waarin aan de hand hoogte punten een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten lezen teksten met vertaling uit hoogtepunten van de Osmaanse en modern Turkse literatuur.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt.
De leerdoelen op cursusniveau vormen een meer concrete uitwerking van de wat algemener gestelde eindtermen op opleidingsniveau. De leerdoelen van de cursus dienen aan te sluiten bij het niveau van het vak en in relatie te staan tot de cursusinhoud en detoetsing.

  • inzicht in de historische ontwikkeling van de Turkse literatuur van de Centraal-Aziatische inscripties (6de eeuw) tot de hedendaagse literaire productie.

  • selectieve kennis van enkele hoogtepunten uit de Turkse literatuur

  • zijn in staat een kort leesverslag te maken met gebruikmaking van primair en secundair materiaal dat betrekking heeft op de Turkse literatuur.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Studie last: 140 uur

  • college: 26 uur

  • samenvattingen secondaire literatuur: 54 uur

  • referaten en papers: 60 uur

Toetsing

  • 5 samenvattingen secondaire literatuur 30%

  • Referaat en paper 1: Analyse Osmaans gedicht 5% + 30%

  • Referaat en paper 2: Leesverslag modern Turkse roman 5% + 30%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: informatie over de cursus (zoals het cursusschema), het uploaden van opdrachten en papers en de digitale reader.

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. Petra de Bruijn

Opmerkingen