Studiegids

nl en

Linguistics 6: Language Change

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Taalkunde 1, 2 en 4 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Of we het nu leuk vinden of niet, alle talen veranderen. De vraag is hoe dat gebeurt, en waarom. In deze cursus kijken we naar verschillende vormen van taalverandering (fonologisch, morfologisch, semantisch, syntactisch) en proberen de oorzaken achter die veranderingen te achterhalen. Ook kijken we naar hoe onze kennis van taalverandering inzicht geeft in eerdere stadia van talen. We richten ons op het Engels, maar ook op een aantal andere talen.

Leerdoelen

Inzicht in taalverandering.
Inzicht in theoretische benaderingen binnen de historische taalkunde

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

  • Aantal uren voor het bijwonen van de werkcolleges: 12

  • Aantal uren voor het voorbereiden van huiswerk (leeswerk + opdrachten): 48

  • Aantal uren voor het voorbereiden van het tentamen: 80

Toetsing

Afsluitend tentamen: 100%

Blackboard

Deze cursus wordt door Blackboard ondersteund.

Literatuur

Campbell, Lyle (2013). Historical Linguistics. An Introduction (3rd edn). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Niet van toepassing

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen