Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: L’ancien français: langue et lecture

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vier Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

De studenten bestuderen de grammatica van het Oudfrans; de verworven kennis wordt in praktijk gebracht door vertaling van Oudfranse teksten uit diverse literaire genres.
Met behulp van de Syllabus Ancien français, langue et lecture, bestuderen de studenten de grammatica van het Oudfrans. De verworven kennis wordt in praktijk gebracht en geoefend door de vertaling van Oudfranse teksten uit diverse literaire genres. Tevens wordt aandacht besteed aan de diachronische aspecten van de ontwikkeling van het Frans vanaf het Latijn tot en met de 15e eeuw.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zijn studenten in staat Oudfranse narratieve en didactische teksten in modern Frans te vertalen met behulp van een woordenboek Oudfrans.
Aan het eind van de cursus zijn studenten in staat Oudfranse narratieve en didactische teksten in modern Frans te vertalen met behulp van een woordenboek Oudfrans en kennen de studenten de literaire context van de te vertalen teksten

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

  • Traduction (50%)

  • Travail écrit (50%)

Herkansing

  • Traduction (50%)

  • Travail écrit (50%)

Blackboard

Oefeningen grammatica; oefeningen woordenboek Oudfrans; oefentoets.

Literatuur:

  • Syllabus: Ancien français, langue et lecture

  • Dictionnaire Ancien français, A.J.Greimas, Paris, Larousse 1999

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

contact

Dr. J.C. Szirmai