Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours

Vak
2016-2017

Toegangseisen

2e en 3e jaars studenten Frans; tevens studenten van andere opleidingen mits in staat een franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vier Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Vanaf de 19e eeuw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende urbanisatie, wordt Parijs een centraal onderwerp, ja zelfs een vooraanstaand personage in de Franse literatuur. De romans van Balzac, Hugo en Zola zijn niet alleen een fantastisch document over het negentiende-eeuwse Parijs, zij scheppen ook een beeld van de stad, een mythe waarop vele latere schrijvers zullen voortbouwen. In dit college ondernemen we een chronologische verkenningstocht langs een aantal literaire uitbeeldingen van de Parijse stedelijke ruimte van de 19e eeuw tot nu. Deze tocht voert ons van de genoemde negentiende-eeuwse romanschrijvers naar Baudelaire (Parijs als toonbeeld van de modernité), het surrealisme en Apollinaire, waarna we onze weg vervolgen met naoorlogse auteurs als Georges Perec en Patrick Modiano.

A partir du 19e siècle, Paris devient un thème central, et même un véritable personnage dans la littérature française. Les romans de Balzac, de Hugo et de Zola constituent un fantastique document sur le Paris du 19e siècle : ils créent une image, un mythe de la capitale qui inspirera de nombreux écrivains. Dans ce cours – en étudiant des textes choisis et des œuvres entières – nous explorerons chronologiquement les principaux représentants de cette littérature urbaine, des romanciers mentionnées à Baudelaire, au Surréalisme et à Apollinaire. Le voyage se conclut avec quelques auteurs d’après-guerre comme Perec et Modiano.

Leerdoelen

 • Kennis van een representatieve keuze Franse stadsliteratuur uit de 19e en 20e eeuw;

 • Inzicht in grondbegrippen en debatten rond stad en literatuur;

 • Leren zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen (paper)

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie en werkstuk: 72 uur

Toetsing

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 30 %

 • Actieve deelname:10 %

Herkansing

Uitsluitend voor werkstuk (60%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: informatie, primaire en secundaire literatuur.

Literatuur

Syllabus + onderstaande aan te schaffen werken:

 • Zola, La curée (Garnier Flammarion)

 • Modiano: Dora Bruder (La Bibliothèque Gallimard no. 144)

 • Perec: Un homme qui dort (Gallimard Folio Plus)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Zola, La curée moet bij aanvang van het college gelezen zijn.