Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1A

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In IPO 1A maakt de student kennis met relevante pedagogische onderwerpen en wordt verduidelijkt hoe klassieke theorieën, maar ook nieuwe inzichten, het pedagogisch denken en handelen beïnvloeden. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van empirisch onderzoek als wetenschappelijke toets van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde (evidence-based) toepassing van de theorie in de opvoedingspraktijk, bijvoorbeeld bij het geven van pedagogische adviezen aan ouders en opvoeders. Ook wordt ingegaan op belangrijke kenmerken van wetenschappelijk onderzoek, waaronder enkele basisbegrippen uit de onderzoeksmethodologie.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het beroepsveld en op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en verdiepingscolleges, en verplichte werkgroepen met tussentijdse opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • IJzendoorn, M.H. van (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom.

  • Ackermann, Margriet e.a., (2012, laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemna.

  • Recente internationale artikelen (Nader op te geven via Blackboard).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. L. van Rosmalen (coördinator).
Dr. Van Rosmalen heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op maandag van 13.00 tot 14.00 uur.