Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In IPO 1B wordt een actueel overzicht geboden van de resultaten van theoretisch, cultuurvergelijkend en empirisch pedagogisch onderzoek in diverse werkvelden. Het betreft onder meer studies op het gebied van de algemene pedagogiek, de gezinspedagogiek, en de onderwijspedagogiek.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het beroepsveld en op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding en onderwijs.

Rooster### Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en verplichte werkgroepen met tussentijdse opdrachten. In het bijzonder zal tijdens de werkgroepen aandacht worden besteed aan schrijfvaardigheid.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • IJzendoorn, M.H. van (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Amsterdam: Boom.

  • Nader op te geven literatuur en/of recente internationale artikelen (via Blackboard).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. L. van Rosmalen
Dr. Van Rosmalen heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op maandag van 13.00 tot 14.00 uur.