Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Muziektheorie: inleiding

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dertien hoorcolleges worden de basisbegrippen van de muziektheorie behandeld. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn: notatie van toonhoogte en ritme, intervallen, toonladders en toonsystemen, drieklanken, septimeakkoorden en andere samenklanken, akkoordprogressie, melodiebouw en -ontwikkeling, klassieke vormen, stemvoering, koraalzetting, basso continuo en partituurlezen.
Naast theoretische kennis zal er ook gewerkt worden aan praktische vaardigheden: ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het gehoor. Door te zingen en te luisteren worden ritmische, melodische en harmonische vaardigheden geleerd en wordt kennis gemaakt met repertoire uit de muziekgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu.

Rooster

2016-2017, Eerste semester. De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), zaal 147, op donderdagen van 16.00-18.00 uur. Het eerste college is op donderdag 22 september 2016. Het laatste college is op donderdag 22 december 2016. NB: GEEN COLLEGE OP 20 OKTOBER, 27 OKTOBER EN 17 NOVEMBER.

NB.!! Hertentamen: donderdag 26 januari 2017, 16.00-18.00 u., Lipsius 204

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Jeffrey Evans, Exploring theory with practica musica. Student ed. Kirkland, WA.: Ars Nova Software. Verkrijgbaar via Itunes store: https://itunes.apple.com/us/book/exploring-theory-practica/id601149655?mt=13&ign-mpt=uo%3D4

Contact

Rogier Schneemann
Suzanne Konings

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten