Studiegids

nl en

Capita selecta oude muziek

Vak 2016-2017

Toegangseisen

Enige kennis van de historische uitvoeringspraktijk.

Beschrijving

Het keuzevak Capita selecta oude muziek bestrijkt een brede variatie aan onderwerpen uit de historische uitvoeringspraktijk. Als centrale componist wordt Johann Sebastian Bach behandeld. De precieze onderwerpen zijn te vinden in de lijst met data onder het kopje “rooster”.

Rooster Tweede semester 2016-2017:

Capita selecta early music
2016-2017
De colleges vinden plaats in de bibliotheek (met instrumenten en prentenverzameling) van de docent, in Bussum (adres beschikbaar bij acpa@hum.leidenuniv.nl) van 10.30-12.30 uur.

(alle colleges vinden plaats in 2017)
9/1 Introduction: using historical sources for performing early music
16/1 J.S. Bach and his secular cantatas
24/1 Early writers on music history (Burney, Hawkins, etc.)
6/2 French vs. Italian styles
8/2 Vibrato
13/2 Early keyboard fingering and articulation
20/2 Bach’s singers
27/2 Basso continuo
13/3 G.F. Händel, performance practice
15/3 Oboe, bassoon, clarinet, recorder
27/3 Passions before and around J.S. Bach
29/3 Authenticity: one truth? (PLEASE NOTE: 29 March instead of 5 April!)
10/4 Haydn symphonies
12/4 M. Praetorius and his Syntagma Musicum

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper gericht op een muziekwetenschappelijk onderwerp uit de zeventiende of achttiende eeuw.

Literatuur

Chr. Wolff, J.S. Bach, the learned musician. New York: Norton. 2000.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten