Studiegids

nl en

Internationale Samenwerking

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1 Dit keuzevak vergroot het inzicht in de internationale samenwerking inzake de 'Sustainable Development Goals' en de vredeshandhaving.
Doel: 2 Het versterkt tevens het inzicht in de bevordering van de rechten van de mens, in het bijzonder in niet-Westerse landen, en het (al dan niet) bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de VN die in 2015 zijn vernieuwd.
Doel: 3 Eigen onderzoek goed leren presenteren

Inhoud: In dit keuzevak in blok 1 worden diverse vormen van internationale samenwerking geanalyseerd: vredeshandhaving, bevordering van rechten van de mens en sociaal-economische ontwikkeling. Het gaat vooral over huidige activiteiten van zowel verdragsorganisaties in VN verband, de Wereldbank groep, de NAVO en de EU, als om internationale non-goevernementele instellingen zoals Amnesty International, ontwikkelingsorganisaties en andere vormen van 'civilaterale samenwerking'.

Onderwijsvormen

Na een aantal hoorcolleges gaan de studenten zelf aan de slag met het schrijven van korte onderzoekspapers over bovengenoemde thema’s die zij in overleg met de docent kiezen. Zij presenteren hun voorlopige bevindingen aan de andere deelnemers. Daarna worden de papers voltooid. Voor een eindcijfer is deelneming aan de hele reeks verplicht.

Studiemateriaal

Weiss et al., The Changing United Nations and World Politics, nieuwste editie
Voorhoeve, From War to the Rule of Law, Amsterdam University Press 2007
Artikelen/rapporten die in de colleges worden uitgedeeld.
Reader beschikbaar via Readeronline.

Toetsing

Het eindcijfer wordt voor gelijke delen bepaald door de literatuurtoets, de presentatie en het eindpaper.

Ingangseisen

Minstens een eerdere collegereeks over internationale politiek of een aanverwant terrein voltooid.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen:
Dinsdag 25 oktober 2016, 11.30-13.30 uur in zaal SB45 (FSW)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen:
Dinsdag 20 December 2016, 13.30-15.30 uur in zaal 1A01 (FSW)

Rooster

Dinsdag 11.00-13.00 uur, van 6 september tot en met 18 oktober, in zaal 5A41 (FSW)