Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Taalkundige Structuur (Grammar) Ib

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten het tentamen Grammatica 1a (Taalkundige structuur I) met goed gevolg hebben afgelegd.

Beschrijving

Dit vak is erop gericht de basiskennis van studenten van de Japanse grammatica verder te ontwikkelen. Tijdens de hoorcolleges zal een aantal complexe grammaticale structuren aan bod komen, zoals werkwoorden van geven en ontvangen, de potentialis, en passieve en causatieve vormen. Er zullen bovendien praktische opdrachten gegeven worden m.b.t. de verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica verder uit te breiden.

Leerdoelen

Verder ontwikkelen van begrip van basiselementen van de Japanse grammatica en zinsstructuren, alsmede analytische vaardigheden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur (13 × 2 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de lesstof en het maken van oefeningen etc. 78 uur

  • tentamen: 2 uur

  • voorbereiding op tentamen etc.: 34 uur

Toetsing

Tentamen en hertentamen
Schriftelijk tentamen over de collegestof

De opzet van beide tentamens (tentamen en hertentamen) is identiek.

De tentamens zullen voor een deel (ca. 25%) bestaan uit multiple choice vragen. Daarnaast zullen er opgaven zijn waarbij gevraagd wordt om partikels en werkwoordsvormen in te vullen.
Tenslotte zullen ook de taalkundige vaardigheden die tijdens de colleges aan bod zijn gekomen worden getoetst.

Blackboard

Ja, Blackboard wordt gebruikt voor aantekeningen, presentatieslides, oefeningen etc.

Literatuur

  1. Voor dit college wordt gebruikt gemaakt van taalkundig leesmateriaal. Dit zal van tevoren aan studenten worden verstrekt.
    2.3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの日本語 初級I 第2版 翻訳・文法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. 3.3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの日本語 初級II 第2版 翻訳・文法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation.
    1. Makino, Seiichi, Tsutsui Michio, 1989. A Dictionary of Basic Japanese Grammar, Tokyo: The Japan Times (ISBN4789004546 pbk)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M.J. van Berlo.