Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Buitenlandverblijf

Vak
2016-2017

Alleen voor hoofdvakstudenten die in het cursusjaar 2015-2016 zijn begonnen als hoofdvakstudent Japans.

Een verblijf van drie maanden in Japan gedurende blok IV van het tweede studiejaar, dat wil zeggen van begin april tot en met juli (tot en met augustus voor de studenten die bij Nagasaki Universiteit studeren).

VEREISTEN:
studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben en van het BA2 programma tenminste Taalverwerving IIa en Teksten IIA succesvol af te ronden voor vertrek naar Japan.