Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 2

Vak
2016-2017

Beschrijving

Dit vak houdt zich bezig met het bestuderen van de structuur, dynamiek en functie van genetisch materiaal op moleculair niveau. Onderwerpen in dit vak hebben betrekking op het genetisch materiaal zelf, de processen die zich erop afspelen en de functie hiervan in de context van een cel. Deze onderwerpen worden behandeld vanuit een vergelijkend perspectief voor eukaryoten, bacteriën en virussen.

Coordinator

Mw. Dr. Alia Matysik

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Colleges

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Science, ISBN-13: 978-0815345244

Leerdoelen

Het verkrijgen van mechanistisch inzicht in processen in de cel waarbij de nucleïnezuren DNA en RNA een hoofdrol vervullen en de samenhang van deze processen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (75%) en tussentijdse opdrachten (25%)