Studiegids

nl en

Akkadische teksten

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift

Beschrijving

Het uit spijkerschrift translitereren en vertalen van delen van Oudbabylonische wetsverzamelingen (Codex Hammurabi en de Wetten van Eshnunna) en andere Oudbabylonische teksten en het plaatsen hiervan in hun maatschappelijke context.

Leerdoelen

De student heeft

 • Een goede kennis van de Oudbabylonische grammatica

 • Goede kennis van de politieke en culturele ontwikkelingen tijdens de Oudbabylonische periode.
  De student kan:

 • Oudbabylonische koningsinscripties translitereren en vertalen.

 • Een tekstbewerking met historisch commentaar maken.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 10 EC x 28 uur = 140 280 uur

 • Bijwonen Ccollege: 13×4 = 52 uur

 • Voorbereiden college: 52 104 uur (2 uur per college-uur)

 • Bestuderen Akkadische tekst en vakliteratuur voor schriftelijk tentamen: 51 113 uur (250 pp.)

 • Opdrachten: 6 uur

 • Toetsing: 4 uur

 • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

Deeltoets: transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen uit de Codex Hammurabi. (25%).

Tentamen: schriftelijk tentamen met transliteratie uit spijkerschrift en vertaling van enkele paragrafen; open vragen over bestudeerde literatuur. (75%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • inleveren van opdrachten

 • verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

 • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (2e druk (1979) of 3e druk (2006)) Analecta Orientalia 54, Roma;

 • M.T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor.

 • R. Westbrook, “Mesopotamia: Old Babylonian period”, in: R. Westbrook (ed.), A History of Ancient Near Eastern Law, deel 1, pp. 361-430.

en nader op te geven op Blackboard

Contact

Dhr. Dr. J.G. Dercksen