Studiegids

nl en

Honours Classes

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Honours Classes zijn toegankelijk voor alle Honours College studenten van de Universiteit Leiden. Derdejaars Honours College studenten krijgen voorrang bij toelating tot de Honours Classes. Bij voldoende capaciteit is het mogelijk dat ook tweedejaars Honours College studenten deelnemen aan Honours Classes. Er wordt geselecteerd op studieprestatie en motivatie.

  • In het Honours College Beta & Life Science dien je minimaal 1 Honours Class gevolgd te hebben.

  • Voor dubbele bachelor+ studenten, zijn de Honours Classes de manier om de verbredende 5 ECTS te behalen

Beschrijving

Er worden maar liefst 40 classes georganiseerd in 2016-2017. Iedere Honours Class is te vinden in de e-studiegids op de Honours Classes-pagina

Naast een kernaanbod van Honours Classes zijn er ook jaarlijks nieuwe classes. Als Bèta & Life Science honoursstudent kun je je aanmelden voor de classes van je keuze. Vanuit de faculteit W&N worden drie bèta Honours Classes aangeboden:
-Crises in Biology: animal life from the Late Precambrian to the emergence of land life.
-Chemical Tools in Life Sciences
-Data Science

Aanmelden

Aanmelden voor de Honours Classes verloopt via een aanmeldingsprocedure van de Honours Academy. Kijk dus per Honours Class goed naar de manier van aanmelden en de aanmelddeadline.

Contact

classes@ha.leidenuniv.nl