Studiegids

nl en

Keuzevakken of (internationale) summercourses

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Bèta en Life Science kunnen keuzevakken uit de reguliere opleidingen of summercourses volgen.

Beschrijving

Het volgen van vakken uit aanpalende opleidingen kan onderdeel zijn van het Honours College. Randvoorwaarden zijn dat er een logische verbinding is met de hoofdopleiding van de student of met andere onderdelen uit het Honours College Bèta en Life Science. Het niveau van het vak dient 300 of 400 te zijn. Een vak van niveau 200 wordt alleen bij uitzondering toegestaan b.v. als het nodig is om eerst dit vak te volgen ter voorbereiding op een vak van een hoger niveau.
Keuzevakken of summercourses binnen de discipline van de eigen opleiding dienen verzwaard te worden. De Honours College student kan zelf een docent benaderen met de vraag wat er mogelijk is om zich verder te verdiepen in de stof. De vorm die wordt aangeboden om deze verdieping te bereiken kan per vak verschillen. Van de studenten wordt een proactieve houding verwacht bij het aandragen van onderwerpen voor de extra opdracht. Uiteindelijk bepaalt de docent of hij/zij deze extra opdracht qua vorm en inhoud geschikt vindt en of hij/zij kans ziet deze opdracht te begeleiden.

Onderwijsvorm

Zoals beschreven voor betreffende vak

Literatuur

Zoals beschreven voor betreffende vak

Rooster

Volgens rooster van de betreffende opleiding

Aanvragen

Om een keuzevak of summer school aan te vragen dien je een aanvraag in bij de facultaire HC examencommissie. Betreffende formats hiervoor zijn te vinden op Blackboard-aanvragen individuele keuzeonderdelen

Als het een vak binnen de eigen discipline is van de hoofdopleiding, dan dient dit vak verzwaard te worden met extra studiewerk of een opdracht. Dit dient duidelijk te worden toegelicht in de aanvraag.

De aanvraag dient uiterlijk de dag voor de vergadering van de HC examencommissie gemaild te worden naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. De vergaderdata van de HC examencommissie staan vermeld op Blackboard – Vergaderdata HC examencommissie

Beoordeling

Zoals beschreven voor betreffende vak.

Studieresultaten behaald binnen de Universiteit Leiden verschijnen automatisch in uSis.
Studieresultaten behaald aan een andere universiteit / instelling, moeten nog worden ingevoerd in uSis. Dit doe je door een formeel getekend tentamenbriefje / cijferbriefje / certificaat aan te vragen bij de desbetreffende studentenadministratie. Deze lever je in bij de Honours College coordinator. Dit mag ook gescand per mail naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv,nl.

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl