Studiegids

nl en

Join the board

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het vak “Leiderschap”
Toegankelijk voor zowel 2e- als 3e-jaars studenten van het Honours College.

Beschrijving

In vervolg op cursus Leiderschap. Meelopen/kennis maken met iemand van een directie of in bestuurlijke functie. De student wordt individueel begeleid en de opdracht zal worden vormgegeven in overleg met de student en de coördinator honoursonderwijs.

Aanvraag

Voorafgaand aan het dit keuzeonderdeel doet de student een aanvraag bij de facultaire HC examencommissie. Dit kan middels het indienen van een ingevuld ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ (deel 1), zoals te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
De aanvraag dient uiterlijk de dag voor de vergadering van de HC examencommissie gemaild te worden naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. De vergaderdata van de HC examencommissie staan vermeld op Blackboard – Vergaderdata HC examencommissie

Beoordeling

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ in via HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het Vrije Keuzeonderdeel naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl.
De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard – Format Studieresultaat

contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl