Studiegids

nl en

Excellentie voor de Klas

Vak
2016-2017

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Wil jij leren hoe je je kennis het beste overdraagt, of dat nu is aan academici, professionals, aan middelbare scholieren of aan het grote publiek? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Zou je weleens gastlessen willen geven over je favoriete vak? Spreekt leerlingen begeleiden met practicum of hun profielwerkstuk je aan? Lijkt het je leuk om te schrijven of presenteren aan een algemeen publiek?

Is je antwoord op één van deze vragen “JA”, meld je dan aan voor het HC vak “Excellentie voor de klas”.
Dit vak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van doceren en communiceren. Een stage in het onderwijs op een school, het Junior Science Lab van de faculteit W&N, een museum, of een dierentuin kan deel uitmaken van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van mensen) die erop gericht is om voldoende handvatten te geven om enkele specifieke taken uit te voeren als docent of communicator. Je kiest in dit vak voor een korte stage binnen educatie of communicatie. Voor educatie betreft het bijvoorbeeld het ontwikkelen van leermateriaal (passend bij het nieuwe programma of passend bij samenhang en afstemming tussen de bètavakken) en het begeleiden van leerlingen (bij bijvoorbeeld projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof). Dit alles in samenspraak met de docenten en de school of het Junior Science lab. Voor wetenschapscommunicatie kun je denken aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor museumlessen, het schrijven van een aantal populair-wetenschappelijke artikelen, of het assisteren bij een museumles. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent of museummedewerker, maar is nuttig voor iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Dit vak wordt georganiseerd in samenwerking met het ICLON en de afdeling Science, Communication and Society (SCS). ICLON is de organisatie van de Universiteit Leiden die ook de educatieve minor en de lerarenopleidingen verzorgt. SCS is de afdeling binnen de faculteit W&N die een masterspecialisatie wetenschapscommunicatie verzorgt. Je wordt begeleid door de vakdidacticus van het ICLON en de docenten van SCS. De stages vinden plaats in overleg met de begeleidende docenten aldaar.

Rooster

  • 24 okt 16.00 - 20.00 uur: Introductie, presentatie door alle vakdidactici en door de docent van SCS.

  • 7 nov 18.00-20.00 uur: Lezingen van Prof. dr. ir. I. Smeets en Prof. dr. ir. F.J.J.M. Janssen

  • 21 nov 16.00 - 18.00 uur: Bespreking plannen met vakdidactici en docenten van SCS

  • Tussen 5 en 12 dec: Individuele afspraken met vakdidactici en docenten van SCS

  • 13 feb 16.00 - 19.00 uur: Presentatie en afsluiting

Toetsing

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het ICLON, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. Meer informatie over het inschrijven voor studieactiviteiten van het Honours College vind je op de website van het Educatief Centrum.
website studieactiviteiten

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl