Studiegids

nl en

Caleidoscoop

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kies je tussen de vakken ‘Caleidoscoop’ en ‘Duurzaamheid in een circulaire economie’ als vast onderdeel. Elke honoursstudent van Bèta & Life Science moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar.

Daarnaast is het mogelijk om ‘Caleidoscoop’ als keuzevak te volgen. Enerzijds kun je het vak Caleidoscoop als keuzeonderdeel doen als je duurzaamheid in een Circulaire Economie als vast onderdeel hebt gekozen. Anderzijds mag je ook Caleidoscoop zowel als vast onderdeel en als keuzeonderdeel doen in twee opeenvolgende jaren. Het is namelijk een alternerende lezingenreeks die je twee keer mag doen.
De sprekers en lezingen veranderen dus er is geen sprake van overlap.

Beschrijving

Lezingenserie met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Deelnemers aan Caleidoscoop volgen minimaal 10 van de 12 lezingen en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur.
Iedere deelnemer treedt een keer op als voorzitter. De voorzitter introduceert de gastspreker en leidt de discussie. Eventueel kan de voorzitter daartoe vooraf even contact opnemen met de spreker. De voorzitter heeft vooraf enkele vragen bedacht waarmee, indien nodig, de discussie op gang gebracht kan worden. Indien er meer deelnemers zijn dan aantal lezingen is er sprake van duovoorzitterschap en verdelen beide voorzitters de taak.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
-de inhoudelijke feiten kloppen
-het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Rooster

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen. 16.00-18.00 uur.
De lezingen zullen gepland worden van september – december 2016.

 • maandag 12 september, Gorlaeus C02 Prof. dr. C.J. ten Cate "The linguistic abilities of birds."

 • maandag 19 september, Gorlaeus C06 Prof. dr. ir. F.J.J.M. Janssen & Prof. dr. I. Smeets "Een tweedelige lezing over "didactiek van de natuurwetenschappen" en "wetenschapscommunicatie"

 • maandag 26 september, Gorlaeus C06 Dr. M.H. Lamers "Praesidium Libertatis Scientiae – Creativity in Science"

 • maandag 10 oktober, Gorlaeus C02 Prof. dr. J.H. de Winde "Biotechnologie voor Duurzaamheid: betsaat de BioEconomie?"

 • maandag 17 oktober, Gorlaeus C07 Prof. dr. R.M.H. Merks "Modeling of biological morphogenesis"

 • (!) dinsdag 25 oktober 17.00-19.00 (!), Gorlaeus C07 Dr. ir. S.J.T. van Noort "Physics of Chromatin""

 • maandag 31 oktober, Gorlaeus C06 Dr. ir. F.J. Verbeek "Is what you see, what you get...an exploration in digital imagery"

 • maandag 14 november, Gorlaeus C06 Prof. dr. O.C. Meijer "Cortisol van Kop tot Teen: over goed en kwaad van een stresshormoon"

 • maandag 21 november, Gorlaeus C06 Prof. dr. A.G.G.M. Tielens "Het moleculaire universum"

 • maandag 28 november, Gorlaeus C06 Prof. dr. M.H.M. Noteborn "Acties buiten de cel? Nou en?"

 • maandag 12 december, Gorlaeus C06 Dr. B.A. Slütter "Universal influenza vaccination: Preventing the next pandemic"

 • maandag 19 december, Gorlaeus C06 Dr. I.M.N. Groot "Catalytic Surface Science"

Onderwijsvorm

Voorbereidende literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren als voorzitter
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Toetsing

 • Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.

 • Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.

 • Inleveren van 3 vragen naar aanleiding van de voorbereidende literatuur.

 • 2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.

 • Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. Meer informatie over het inschrijven voor studieactiviteiten van het Honours College vind je op de website van het Educatief Centrum.
website studieactiviteiten

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl