Studiegids

nl en

HC stage

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Te kiezen door studenten van het Honours College Bèta en Life Science, onafhankelijk van de studiefase.

Beschrijving

Uitvoeren van een stage en schrijven van stageverslag.
De HC student kan er voor kiezen om al aan het einde van het eerste jaar (zomervakantie) te starten met een stage bij een bedrijf die gerelateerd is aan het onderzoeksgebied van de opleiding van de student. De talentcoach kan de student begeleiden bij het vinden van een stage en stagebegeleider.
De lengte van een stage kan variëren tussen 1 en 10 ECTS. De uitvoering van de stage kan in de zomerperiode plaatsvinden of (indien de stage zich er voor leent) gedurende het studiejaar worden voortgezet. Onderwerp, duur en planning van de stage worden bepaald in overleg met de begeleider. Zo is 5 EC gelijk aan 3,5 week fulltime of 4 maanden 1 dag in de week.

Rooster

Individueel te plannen in eigen studieplan

Toetsing

Beoordeling van de stage is middels een stageverslag en eventueel indien van te voren afgesproken tevens met een mondelinge presentatie

Aanmelden

Een stage moet vooraf worden goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie.
(1) Neem eerst contact op met je talentcoach om je te orienteren op een stage
(2) Als er een bedrijf en begeleider is gevonden, schrijf je een stagevoorstel, die je indient bij de facultaire HC examencommissie. Het format hiervoor is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen. Deel 1 lever je in voorafgaand aan je stage.
(3) De aanvraag dient uiterlijk de dag voor de vergadering van de HC examencommissie gemaild te worden naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. De vergaderdata van de HC examencommissie staan vermeld op Blackboard – Vergaderdata HC examencommissie
(4) Indien het stagevoorstel wordt goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie, voer je je stage uit zoals afgesproken en onder begeleiding van de aangestelde begeleider.

Beoordeling

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Stage’ in via HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de begeleider rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor de stage naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl.
De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard – Format Studieresultaat

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl