Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

MACH seminar Klassiek Japans 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Elementaire kennis van het modern Japans

Beschrijving

Dit college is een “Fat course” en facultatief. De mogelijkheid wordt aangeboden voor die studenten die zich willen bekwamen in de beginselen van het Klassiek Japans, uit pre-moderne interesse of voor hun specialisatie. Een voortzetting van deze introductiecursus wordt aangeboden in het eerste semester van het derde jaar.
De cursus biedt een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en met de basisgrammatica van die taal. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en wordt deze vaardigheid in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten van de tiende t/m zeventiende eeuw.
Studenten zullen voor elk college een opdracht voorbereiden en die op college presenteren of moeten posten op Blackboard.

Leerdoelen

De beheersing van de basisgrammatica van het klassiek Japans. Kennis van het gebruik van relevante naslagwerken, zowel voor taalaspecten als voor culturele contextuele duiding. Het leren leggen van verbanden tussen de klassieke brontekst en discussies in de secundaire literatuur.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met opdrachten

Studielast

Bijwonen College 13 × 2 = 26 uur
Voorbereiding 13 × 4=52
Zoekopdrachten en literatuur (Reader): 20
Postings: 2 × 5=10
Tentamen: 30

Toetsing

participatie-element (aanwezigheid, actieve deelname aan college, opdrachten) (70%)
samenvattend element: schriftelijk tentamen over de behandelde stof (30%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • informatievoorziening

    *syllabi - opdrachten

Literatuur

  • Beknopte grammatica klassiek Japans (via readeronline, dan wel Blackboard)
    • Reader Inleiding klassiek Japans (Blackboard)
    • woordenboek klassiek Japans. bijv. (aanbevolen) Ono Susumu, Iwanami kogo jiten 大野晋『岩波古語辞典』, maar kan ook elektronisch woordenboek zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H. van der Veere.