Studiegids

nl en

Experimental Methods II: Practicals & Projects

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Succesvolle deelname aan “Experimental Methods I: Design & Techniques” en “Statistics for linguists”.

Beschrijving

“Experimental Methods II: Practicals & Projects” vormt samen met “Experimental Methods I: Design & Techniques” één cursus, die studenten wegwijs maakt in methoden en technieken die gebruikt worden in LUCL’s Exeprimental Linguistics Labs.
Naast praktische vaardigheden integreert deze cursus theoretishe kennis die studenten opdoen in de BA “Taal & Cognitie”. In het tweede deel van de cursus gebruiken ze vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens “Statistics for linguists”.
Experimental Methods II bestaat uit de deelblokken “Workflow of data collection & analysis” en “Practical project”. Studenten krijgen de mogelijkheid om een van de technieken toe te passen in een eigen onderzoeksproject. Zo leren zij onafhankelijk een psycholinguïstisch experiment te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren en te presenteren.

Leerdoelen

  • Verdieping van kennis op het gebied van psycholinguïstische methoden en technieken, inclusief hardware en software (E-prime, PsychoPy, Experiment Builder en R)

  • Integreren van die kennis door het uitvoeren van een individueel project

Rooster

Linguistics bachelor

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstandige literatuurstudie en maken van opdrachten.

Studielast

Totale studielast = 140 uur.

  • Bijwonen werkcollege: 18

  • Bestuderen Literatuur: 18

  • Maken opdrachten: 40

  • Voorbereiding voor toetsing: 60

  • Toetsing: 4

Toetsing

Om de cursus succesvol af te sluiten dienen studenten gedurende het eerste blok drie opdrachten in te leveren via Blackboard. In het tweede blok voeren ze een experiment uit waarvan ze de resultaten presenteren tijdens een afsluitende posterpresentatie. Over de posters leveren studenten een peer review in.

Weging

Elke opdracht weegt 15% mee voor het eindcijfer. 50% van het eindcijfer wordt bepaald door het experiment met afsluitende poster. De peer review telt voor 5% mee.

Herkansing

Mits voldoende aanwezig geweest tijdens de colleges (>80%) kunnen studenten maximaal één onderdeel herkansen.

Blackboard

Blackboard will be used to inform students during the course and to offer study materials.

Literatuur

Syllabus will be made available via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte and Contractonderwijs

Registration Contractonderwijs

Contact

lucl-labs@hum.leidenuniv.nl

Administrations Office: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies: Else van Dijk

Opmerkingen

Class attendance and active participation is required.