Studiegids

nl en

HC Bèta & Life Science - Individual Track

Vak
2016-2017

Omschrijving

Binnen het Honours College heb je de mogelijkheid om zelf een HC-programma samen te stellen. Als je kiest voor een individueel HC-traject ben je vrij om zelf een programma samen te stellen. Er is van alles mogelijk, maar je plannen moeten wel altijd eerst door de facultaire HC examencommissie worden goedgekeurd. Dat gebeurt aan de hand van een door jou opgesteld studieplan. Je facultaire coördinator zal je daarbij helpen.

Het verschil met HC HC Bèta & Life Science is niet zo groot. Bij HC Bèta & Life Science kun je 23 ECTS zelf invullen, in het individuele traject trek je voor de complete 30 ECTS een eigen plan.

Studieplan voorwaarden

In je studieplan moet in ieder geval een duidelijke beschrijving staan van de persoonlijke leerroute die jouw individuele traject bevat. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je een motivering geeft waarom jouw voorgestelde individuele traject erkend moet worden als een onderwijsprogramma dat leidt tot een honourscertificaat.

De facultaire HC-examencommissie zal goedkeuring aan het studieplan verlenen als:

  • je programma voldoet aan het minimum van 30 EC, waarvan minimaal 20 EC aan onderzoeksactiviteiten of onderwijs

  • je plan past binnen de Leidse visie op excellentie en op het profiel van de excellente student

  • een interdisciplinaire Honours Class ter waarde van 5 EC deel uitmaakt van het door jou opgestelde programma

Bij de faculteit W&N lever je bij aanvang van je Honours College een studieplan in. Tussentijds kun je toestemming vragen voor individuele keuzeonderdelen / vakken / activiteiten, zoals beschreven in de e-studiegids. Als je studieplan in de loop van je Honours College wijzigt, lever je een nieuw studieplan in bij de facultaire HC examencommissie. Een format voor het studieplan vind je op Blackboard – studieplannen
Informatie en begeleiding met betrekking tot het samenstellen van je eigen studieplan krijg je van je talentcoach en de facultaire coördinator.

Aanmelden

Aanmelden voor studenten van cohort 2015-2016 kan tot uiterlijk 1 september 2016.
Aanmelden voor studenten van cohort 2016-2017 kan tot uiterlijk 15 februari 2017.
Na registratie neemt jouw facultaire HC coördinator contact met je op voor het opstellen van een studieplan. Meld je aan met het registratieformulier voor het individuele traject.