Studiegids

nl en

Orale en geschreven literatuur in Afrika II

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het college is open voor 2e en 3e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 3e jaarstudenten.

Beschrijving

In Nederland wordt zowel door het grote publiek als door de literaire kritiek literatuur van (Afrikaanse) migranten beschouwd als een aanwinst voor de letterkunde. Ook in landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje maakt migrantenliteratuur deel uit van een steeds groeiend corpus. Teksten die tot deze categorie gerekend worden, bieden nieuwe perspectieven op de culturele verscheidenheid in Nederland of Europa, maar ook in de landen van herkomst. Door het verschijnsel migratie en in de ogen van de migrant vormen Afrika en Europa een samenhangend geheel. Bij de studie ervan wordt deze literatuur dan ook geplaatst in een context van postkolonialisme en globalisering en zullen actuele vragen belicht worden over nationale of culturele identiteit; vragen die opkomen als gevolg van de grote migratiestromen in de 20ste en 21ste eeuw en het ontstaan van multiculturele samenlevingen.

Leerdoelen

* Kennis vergroten over theorieën rond postkolonialisme en postkoloniale literatuur * Kennis vergroten over migratie, migrantenliteratuur, en de constructie van identiteit vanuit cultuur-theoretisch perspectief * (Uitbreiding van) basisvaardigheden voor het analyseren van literaire teksten. * Verbeteren van presentatie- en schrijfvaardigheden

Rooster

Zie rooster op website Afrikaanse talen en culturen

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur. * Bijwonen college: 26 uur * Take home-tentamen: 4 uur * Voorbereiden colleges en maken opdrachten: 110 uur

Toetsing

* take home-tentamen 20% * werkstuk, paper e.d. 60% * referaat, mondelinge presentatie 20%

Herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Blackboard

Literatuur

De volgende literatuur zal moeten worden gelezen voor het college (wijzigingen en aanvullingen onder voorbehoud).

* ‘Introduction, in: Sandra Ponzanesi, and Daniela Merolla, Migrant Cartographies, new cultural and literary spaces in post-colonial Europe, Lanham [etc.], 2005, p. 1-52. * Elleke Boehmer, ‘Postcolonialism’, in: Colonial and Postcolonial literature, 2nd edition. Oxford, 2005, p. 214-245. [Eerste druk 1995] * Liesbeth Minnaard, ‘Literature of migration’, in: New Dutch, New Germans, literary interventions, Amsterdam, 2009, p. 51-67.

Romans: * Abdelkader Benali, Bruiloft aan zee, 1996. * Mohammed Benzakour Yemma 2013 * Yasmine Allas, Een nagelaten verhaal, 2010. * Sayadin Hersi Verloren vader 2010 * Hafid Bouazza, Paravion, 2003. * Fouad Laroui La Femme La Plus Riche Du Yorkshire / De rijkste vrouw van Yorkshire 2009 * Chika Unigwe, Fata Morgana, 2007. * Babah Tarawally, De god met de blauwe ogen, 2010 ### Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. Gitte Postel

Opmerkingen

Voertaal Nederlands en/of Engels.